Thành viên của AMCA

Lượt xem: 1985

Phương Linh là thành viên của hiệp hội AMCA - Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận cấp chứng nhận cho các thiết bị tạo gió & kiểm soát gió được thừa nhận trên toàn thế giới.

Các tiêu chuẩn của AMCA đã được ANSI & ISO phê chuẩn.

Hiện nay AMCA có trên 300 thành viên và Phương Linh tự hào là thành viên đại diện tại Việt Nam.