Sứ mệnh - Tầm nhìn

 • Sứ mệnh
  Sứ mệnh

  Sứ mệnh

  Tiên phong trong sứ mệnh sản xuất, cung cấp quạt công nghiệp, thiết bị xử lý không khí bảo vệ môi trường vì cuộc sống tươi đẹp.

  Gia tăng giá trị mới cho khách hàng, cộng đồng Phương Linh và xã hội.

 • Giá trị
  Giá trị

  Giá trị

  Khách hàng là ân nhân.

  Con người là cốt lõi.

  Gia tăng giá trị tối đa cho khách hàng là quyền lợi của Phương Linh.

 • Tầm nhìn
  Tầm nhìn

  Tầm nhìn

  Trở thành công ty hùng mạnh số 1 của Việt Nam và Đông Nam Á về sản xuất quạt công nghiệp và thiết bị xử lý không khí.