Hệ thống Hút lọc bụi cho Công ty TNHH Innochip Vina

Lượt xem: 1263

Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu, thiết kế và nghiệm thu thực tế; tới tháng 10 năm 2019, Công ty TNHH SX Cơ điện và TM Phương Linh đã bàn giao Hệ thống hút lọc bụi cho Công ty TNHH Innochip Vina với sự hài lòng tuyệt đối từ phía khách hàng.

Thông tin chi tiết về Dự án: https://phuonglinh.vn/phuong-linh-tu-hao-ban-giao-thanh-cong-du-an-hut-loc-bui-cho-cong-ty-innochips-vina