Hệ thống Hút lọc bụi xử lý bụi bột đá tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Long Star.

Lượt xem: 1321

Tháng 9/2019 sau khi tiến hành khảo sát kỹ lưỡng tại Công ty, cũng như làm việc trực tiếp với cán bộ Lãnh đạo cấp cao của Công ty TNHH Kỹ nghệ Long Star, Phương Linh đã đề xuất phương án lắp đặt, nghiệm thu Hệ thống Hút lọc bụi SDC hút lọc bột đá và nhận được sự đánh giá cao từ phía Khách hàng.

Chi tiết xem têm tại: https://phuonglinh.vn/phuong-linh-lien-tiep-thanh-cong-trong-cong-cuoc-chiem-linh-thi-phan-nganh-san-xuat-may-hut-loc-bui