Quyền lợi tương xứng với năng lực

Lượt xem: 1341

Với phương châm: “Đội ngũ cán bộ nhân viên là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công”, Phương Linh luôn quan tâm đến việc phát triển, củng cố, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên, tuân thủ các quy định của Bộ Luật lao động, chế độ chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho nhân viên học tập, thăng tiến.