Đào tạo kỹ năng và chuyên môn

Lượt xem: 1759

Phương Linh luôn chú trọng về việc phát triển tài năng của nhân viên nên việc đào tạo kỹ năng và chuyên môn sẽ được thực hiện theo định kỳ, giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho CBNV kịp thời đáp ứng nhu cầu công việc.