Chứng nhận ISO

Lượt xem: 1514

Năm 2017, Phương Linh chính thức áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015