CEO TRẦN VĂN LÊ TRONG VAI TRÒ CỐ VẤN GROUP CEO HỢP LỰC VÀ HỆ SINH THÁI SALEPRO

Lượt xem: 349

CEO TRẦN VĂN LÊ trong vai trò Cố vấn chiến lược cho Group CEO Hợp lực và Hệ sinh thái SALEPRO

Tổ chức cá nhân nào cũng còn rất nhiều nguồn lực dư thừa mà chưa khai thác hay sử dụng hết. Nếu mang những nguồn lực này ra để hợp tác với tổ chức cá nhân khác trên tinh thần Win - Win "Chân thành - Tận tâm - Uy tín - Lợi người lợi ta" thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn trong mọi công việc.

Và Hệ sinh thái SALEPRO, đặc biệt là Group CEO Hợp lực được lập ra để kết nối, tạo nên một hệ sinh thái gồm những doanh nghiệp, những tổ chức, những hiệp hội là đối tác sau này của nhau. Từ đó, không chỉ tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cho các chuyên gia và doanh nghiệp, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Đồng hành cùng Hệ sinh thái SALEPRO, CEO Trần Văn Lê (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh)  giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Group CEO HỢP LỰC. 

Với trí tuệ, kinh nghiệm từng trải của 30 năm chinh chiến, cùng với tâm thế và nhiệt huyết hết mình vì cộng đồng Doanh nghiệp, vì thế hệ tương lai. Chắc chắn CEO Trần Văn Lê sẽ mang đến những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu cùng những bài học vô cùng giá trị.

Đồng thời hỗ trợ và định hướng các Doanh nhân trẻ có cái nhìn đúng, tầm nhìn đúng để đi đúng, đi nhanh và thành công trong suốt bước đường tương lai sắp tới.