Hơn 74 tỷ đồng xây hệ thống thoát nước KCN hỗ trợ Nam Hà Nội

Lượt xem: 763


 

 
Phối cảnh khu công nghiệp Nam Hà Nội
 

Theo quyết định này, dự án sẽ được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố; Thời gian thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2015 - 2017) nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho toàn khu công nghiệp, phục vụ phát triển đầu tư công nghiệp; tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Xuyên và thành phố.
 

Dự án xây dựng tuyến kênh thoát nước bắt đầu từ đường dẫn vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua điểm xả của Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn I) đến hồ ao cầu Giẽ dài 1.338m được xây mới. Tuyến mương dẫn nối từ cống ngang giao Quốc lộ 1A với đường nhánh nối ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến kênh thoát nước chính dài 48m.

Đồng thời sẽ cải tạo hồ ao Cầu Giẽ thành hồ điều hòa có tác dụng điều tiết, chứa nước để giảm thiểu công suất của trạm bơm tiêu, diện tích hồ điều hòa 15.735m2. Xây dựng tuyến đường bê tông xi măng mặt rộng 2m, nền đường 2,5m và dải đất sát kè rộng 1m trồng cây xanh tạo cảnh quan quanh hồ điều hòa. Xây mới trạm bơm tiêu với diện tích khu đất 2.075m2.

Cũng trong quyết định này, UBND TP giao UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư và đáp ứng tiến độ đã phê duyệt.

Báo TN&MT