QUACERT ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN TẠI PHƯƠNG LINH

Lượt xem: 126

Ngày 27/03/2024, Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh đã tiếp đón Đoàn chuyên gia của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đến làm việc tại Phương Linh.

Hình ảnh phiên họp khai mạc đánh giá.

Đây là chương trình hoạt động của Quacert nhằm đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). Đồng thời, Quacert xác định sự phù hợp của việc thiết lập, tính hiệu lực và mức độ tin cậy của các quá trình, thủ tục cần thiết để chứng nhận hợp chuẩn cho chất lượng các sản phẩm của Phương Linh.

Đợt đánh giá được thực hiện bởi đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do ông Lê Quang Minh làm Trưởng đoàn và ông Hoàng Văn Thanh làm thành viên.

Đoàn thực hiện đánh giá tại Nhà máy Phương Linh.

Sau cuộc họp khai mạc, Đoàn tiến hành lấy mẫu và yêu cầu doanh nghiệp thử nghiệm chất lượng để giám sát, chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm Quạt ly tâm, Quạt Hướng trục theo Tiêu chuẩn TCCS-01, TCCS-02.

Đoàn đánh giá cao cam kết của lãnh đạo trong việc áp dụng, cải tiến, đặc biệt là nỗ lực duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,  TCCS-01, TCCS-02 trong gần 25 năm qua. Bên cạnh đó, Phương Linh cũng áp dụng nhiều hệ thống quản lý hỗ trợ cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Kết quả đánh giá, Đoàn kiến nghị Quacert duy trì chứng nhận hợp chuẩn tiêu chuẩn TCCS-01, TCCS-02 sau khi có kết quả thử nghiệm.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh hoạt động kiểm tra, đánh giá tại Nhà máy Phương linh:

Hình ảnh làm việc giữa đoàn ĐGN và đại diện các bộ phận.