Quảng Ngãi: Công trình vốn Nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung

Lượt xem: 970

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu tăng cường việc quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, tiến tới xóa bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, nguồn cung vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh khoảng 115 triệu viên/năm, cơ bản đáp ứng cho các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước. Qua thực tế cho thấy, sử dụng gạch không nung sẽ giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng nguyên liệu đất sét và than, nhưng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng khẩn trương ban hành hướng dẫn định mức xây dựng đối với gạch xi măng và bê tông bọt để các đơn vị liên quan biết và áp dụng. Ban hành hướng dẫn chung về quy trình kỹ thuật sử dụng đối với vật liệu xây không nung. Các đơn vị, các nhà sản xuất phải có hướng dẫn kỹ thuật khối xây đối với chủng loại vật liệu do đơn vị mình sản xuất để khách hàng biết và sử dụng. Khuyến cáo các nhà máy sản xuất đa dạng sản phẩm, hướng đến việc tiện lợi sử dụng trong xây dựng của toàn xã hội.