Thời báo kinh tế phỏng vấn doanh nhân Trần Văn Lê

Lượt xem: 802

Thời báo kinh tế là kênh báo kinh tế, kinh doanh hàng đầu Việt Nam, không chỉ phản ảnh, phân tích các vấn đề thời sự của kinh tế Việt Nam và các xu hướng trong đời sống doanh nghiệp, tờ báo còn đề cập đến những đề tài văn hóa - xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển, trên cơ sở trung thực,khách quan và đa chiều.

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, nhiều doanh nghiệp yếu kém bị thị trường đào thải, nhường thị phần lại cho những doanh nghiệp uy tín, có đủ nội lực, tiềm lực phát triển. Nhằm phát huy vai trò tuyên truyền, biểu dương kịp thời những doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng các doanh nghiệp, Thời báo kinh tế đã khảo sát Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Điện & Thương Mại Phương Linh và phỏng vấn Giám đốc Trần Văn Lê.

Buổi làm việc đã giúp Thời Báo Kinh Tế hiểu rõ tình hình thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 của công ty TNHH Sản Xuất Cơ Điện Và Thương Mại Phương Linh, kế hoạch kinh doanh năm 2016, cũng như lắng nghe những chia sẻ của giám đốc Trần Văn Lê về chặng đường phát triển của một doanh nghiệp vững mạnh.